[PDF] Đề thi thử Chuyên HưngYên lần I năm 2012

Nguyễn Tuấn Linh Upload ngày 02/06/2012 17:44

File Đề thi thử Chuyên HưngYên lần I năm 2012 PDF thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Nguyễn Tuấn Linh liên quan đến Đề thi thử, Chuyên HưngYên, lần I năm 2012, Đề thi thử Chuyên HưngYên lần I năm 2012.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,047 lượt.


Đề thi thử Chuyên HưngYên lần I năm 2012
-thi-thu-dai-hoc-mon-ly-chuyen-hung-yen-2012-lan-i.thuvienvatly.com.a5bd9.pdf

Đề khá hay, đòi hỏi kỹ năng tính toán thuần thạo.


Xem trước tài liệu Đề thi thử Chuyên HưngYên lần I năm 2012