[PDF] Ứng dụng liên hệ dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải các bài tập chương dao động cơ

Nguyễn Lan Hạ Upload ngày 07/06/2012 13:23

File Ứng dụng liên hệ dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải các bài tập chương dao động cơ PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Nguyễn Lan Hạ liên quan đến Ứng dụng, liên hệ, dao động điều hòa, chuyển động tròn đều, để giải các bài tập, chương dao động cơ, Ứng dụng liên hệ dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải các bài tập chương dao động cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,757 lượt.


Ứng dụng liên hệ dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải các bài tập chương dao động cơ
sang-kien-cua-tham-da-chuyen.thuvienvatly.com.d3b4f.pdf


Xem trước tài liệu Ứng dụng liên hệ dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải các bài tập chương dao động cơ