[PPT] Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh-Phần mắt và dụng cụ quang học (Bùi Văn Khoa)

bùi văn khoa Upload ngày 11/04/2009 20:23

File Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh-Phần mắt và dụng cụ quang học (Bùi Văn Khoa) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của bùi văn khoa liên quan đến tao anh, mat, dung cu, quang hoc, bui van khoa, Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh-Phần mắt và dụng cụ quang học (Bùi Văn Khoa).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,139 lượt.


Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh-Phần mắt và dụng cụ quang học (Bùi Văn Khoa)


Xem trước tài liệu Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh-Phần mắt và dụng cụ quang học (Bùi Văn Khoa)