[PPT] Máy quang phổ-quang phổ liên tục (Bùi Văn Khoa)

bùi văn khoa Upload ngày 11/04/2009 10:14

File Máy quang phổ-quang phổ liên tục (Bùi Văn Khoa) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của bùi văn khoa liên quan đến may quang pho, quang pho lien tuc, bui van khoa, Máy quang phổ-quang phổ liên tục (Bùi Văn Khoa).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,940 lượt.


Máy quang phổ-quang phổ liên tục (Bùi Văn Khoa)


Xem trước tài liệu Máy quang phổ-quang phổ liên tục (Bùi Văn Khoa)