[ZIP] Phần mềm trắc nghiệm hóa học

Phạm Huy Hoàng Upload ngày 16/06/2012 08:41

File Phần mềm trắc nghiệm hóa học ZIP thuộc chuyên mục của Phạm Huy Hoàng liên quan đến Phần mềm, trắc nghiệm, hóa học, Phần mềm trắc nghiệm hóa học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 803 lượt.


Phần mềm trắc nghiệm hóa học
testproqz-hoahoc.thuvienvatly.com.6deb6.zip

 Đề tài đã thực hiện được các nội dung chính sau: -Tìm hiểu các phương pháp thi trắc nghiệm, ưu nhược điểm của các dạng trắc nghiệm khách quan -Tìm hiểu các công cụ lập trình thông dụng hay sử dụng để xây dựng hệ thống trắc nghiệm trên mạng -Phân tích, thiết kế hệ thống trắc nghiệm khách quan trên mạng -Xây dựng được hệ thống trắc nghiệm trên mạng theo phân tích thiết kế, bằng công cụ đã lựa chọn + Các nội dung cụ thể đã đạt được: - Cho phép thi trắc nghiệm trên máy trong mạng LAN hoặc qua Internet - Có chế độ để học viên thi thử trước lúc thi chính thức - Tạo ngân hàng đề thi (có thể cập nhật trực tiếp hoặc qua Internet) - Hỗ trợ công thức hình ảnh bảng biểu… - Tạo đề thi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. - Cho phép thi nhiều môn học tại cùng một thời điểm - Cho phép tạo các báo cáo, đánh giá và danh sách điểm học sinh. - Hỗ trợ thêm hình thức thi trên giấy. - Có thể tạo đề ngẫu nhiên hoặc tạo đề theo mong muốn của giáo viên - Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Excel - Lưu lại bài thi và đáp án của sinh viên bằng file .pdf - Phân quyền sử dụng linh hoạt http://www.mediafire.com/?k6ybupdk604pkdn Chú ý cần cài đăt CRforVS_13_0_2 và Dotnet 4.0 trơ lên Liên hệ: YH: hoangvinh1a user 123 và pass 123