[PDF] Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Jim Al-Khalili, bản dịch của TVVL)

Trần Nghiêm Upload ngày 01/07/2012 09:02

File Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Jim Al-Khalili, bản dịch của TVVL) PDF thuộc chuyên mục Ebook Thiên văn, Vũ trụ học của Trần Nghiêm liên quan đến lo de, lo sau duc, co may thoi gian, jim al khalili, Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Jim Al-Khalili, bản dịch của TVVL).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 3,847 lượt.


Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Jim Al-Khalili, bản dịch của TVVL)
lo-den-lo-sau-duc-va-co-may-thoi-gian---jim-al-khalili.thuvienvatly.com.50be3.pdf


Xem trước tài liệu Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Jim Al-Khalili, bản dịch của TVVL)