[RAR] Tài liệu luyện thi của thầy Đặng Việt Hùng, ĐHBK HN - Chuyên đề 1

Trần Quốc Duyệt Upload ngày 20/06/2012 15:57

File Tài liệu luyện thi của thầy Đặng Việt Hùng, ĐHBK HN - Chuyên đề 1 RAR thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Trần Quốc Duyệt liên quan đến Tài liệu luyện thi, của thầy Đặng Việt Hùng, ĐHBK HN, Chuyên đề 1, Tài liệu luyện thi của thầy Đặng Việt Hùng, ĐHBK HN - Chuyên đề 1.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 3,124 lượt.


Tài liệu luyện thi của thầy Đặng Việt Hùng, ĐHBK HN - Chuyên đề 1
chuyen-de-1.thuvienvatly.com.ab35f.rar

Bay la bo tai lieu cua thay on tap nam 2012. Con video bai giang nang qua nen khong dua len. Chuc cac thay co va cac em hoc sinh tham khao thay huu ich!