[PDF] Đề Tin học chuyên Tin TS Lớp 10 - 2013

Nguyen Hoang Upload ngày 24/06/2012 18:57

File Đề Tin học chuyên Tin TS Lớp 10 - 2013 PDF thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của Nguyen Hoang liên quan đến Đề Tin học, chuyên Tin, TS Lớp 10 - 2013, Đề Tin học chuyên Tin TS Lớp 10 - 2013.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 761 lượt.


Đề Tin học chuyên Tin TS Lớp 10 - 2013
ts10chuyen2012.thuvienvatly.com.ac73b.pdf

Đề thi môn tin trong Kỳ thi Tuyển sinh 10 niên khoá 2012-2013 tại TP HCM


Xem trước tài liệu Đề Tin học chuyên Tin TS Lớp 10 - 2013