[Word] 85 câu trắc nghiệm ( lý thuyết và bài tập) phần Điện Xoay Chiều -Lớp 12

Nguyễn Văn Long Upload ngày 12/09/2008 17:12

File 85 câu trắc nghiệm ( lý thuyết và bài tập) phần Điện Xoay Chiều -Lớp 12 Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều của Nguyễn Văn Long liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 4,573 lượt.


85 câu trắc nghiệm ( lý thuyết và bài tập) phần Điện Xoay Chiều -Lớp 12

Các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều này được tác giả  biên soạn dựa trên các tài liệu sưu tầm và ý riêng của tác giả. Đã đến lúc chúng ta đóng góp và chia sẻ tài nguyên một cách hiệu quả và chất lượng.


Xem trước tài liệu