[PDF] Sóng cơ, sóng âm

Nguyễn Xuân trị Upload ngày 08/07/2012 09:06

File Sóng cơ, sóng âm PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Xuân trị liên quan đến Sóng cơ, sóng âm, Sóng cơ, sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,153 lượt.


Sóng cơ, sóng âm
song-co-va-am-hocdoc.thuvienvatly.com.5088d.pdf


Xem trước tài liệu Sóng cơ, sóng âm