[PDF] [Chuyên đề] Boson Higgs - Hành trình nửa thế kỉ tìm kiếm

Trần Nghiêm Upload ngày 01/09/2012 20:42

File [Chuyên đề] Boson Higgs - Hành trình nửa thế kỉ tìm kiếm PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Trần Nghiêm liên quan đến chuyen de, boson higgs, hanh trinh, nua the ki, tim kiem, [Chuyên đề] Boson Higgs - Hành trình nửa thế kỉ tìm kiếm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/09/2012 và cho đến giờ nó được tải về 531 lượt.


[Chuyên đề] Boson Higgs - Hành trình nửa thế kỉ tìm kiếm
tvvlbosonhigggs.thuvienvatly.com.b5d39.pdf

Cập nhật thêm bài trả lời phỏng vấn của Peter Higgs với tạp chí New Scientist.


Xem trước tài liệu [Chuyên đề] Boson Higgs - Hành trình nửa thế kỉ tìm kiếm