[PDF] Đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỉ

Harry Potter Upload ngày 14/07/2012 08:11

File Đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỉ PDF thuộc chuyên mục Toán học của Harry Potter liên quan đến Đặt ẩn phụ, trong giải phương trình vô tỉ, Đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỉ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 848 lượt.


Đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỉ
dat-an-phu-trong-giai-pt.thuvienvatly.com.0ecc8.pdf

Đây là bài viết đầu tay của em vừa viết muốn tặng diễn đàn mình. Em mới viết nên còn rất nhiều điểm thiếu sót trong sản phẩm của mình vì thế mọi người chém nhẹ tay thôi nhé. Em đã post ở Box Toán bên Diễn đàn mình, mọi người có thể qua ấy cho em ý kiến. Em cảm ơn. 


Xem trước tài liệu Đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỉ