[RAR] Đề thi thử theo đúng cấu trúc đề thi của BGD áp dụng cho năm 2008 (Nguyễn Hồng Tư)

Nguyễn Hồng Tư Upload ngày 30/09/2008 16:01

File Đề thi thử theo đúng cấu trúc đề thi của BGD áp dụng cho năm 2008 (Nguyễn Hồng Tư) RAR thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Nguyễn Hồng Tư liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 27,364 lượt.


Đề thi thử theo đúng cấu trúc đề thi của BGD áp dụng cho năm 2008 (Nguyễn Hồng Tư)

Gồm 4 mã đề và đáp án, soạn theo đúng cấu trúc đề thi của BGD.