[Word] Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý trường Phô thông Năng khiếu - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Đình Khan Upload ngày 24/07/2012 12:24

File Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý trường Phô thông Năng khiếu - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh Word thuộc chuyên mục Đề tuyển sinh vào lớp 10 của Bùi Đình Khan liên quan đến Đề thi tuyển sinh lớp 10, chuyên Lý, trường Phô thông Năng khiếu, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý trường Phô thông Năng khiếu - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,132 lượt.


Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý trường Phô thông Năng khiếu - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
ptnk-vat-ly-2012.thuvienvatly.com.fcda5.docx


Xem trước tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý trường Phô thông Năng khiếu - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh