[Word] Ôn thi tốt nghiệp_Dao động cơ học

lê quốc dũng Upload ngày 30/07/2012 16:58

File Ôn thi tốt nghiệp_Dao động cơ học Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của lê quốc dũng liên quan đến Ôn thi tốt nghiệp, Dao động cơ học, Ôn thi tốt nghiệp_Dao động cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 687 lượt.


Ôn thi tốt nghiệp_Dao động cơ học
dao-dong-coon-thi-tot-nghiep.thuvienvatly.com.16ee0.doc

Lần đầu post file. Có gì sai phạm mong mọi người chỉ giáo!

Tài liệu được soạn lại dựa trên sự sưu tầm từ các nguồn khác.

Mong các tác giả thông cảm!Xem trước tài liệu Ôn thi tốt nghiệp_Dao động cơ học