[PPT] VL10 - Động năng

Le Minh Upload ngày 31/07/2012 10:10

File VL10 - Động năng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của Le Minh liên quan đến VL10, Động năng, VL10 - Động năng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,081 lượt.


VL10 - Động năng
10091025dongnang.thuvienvatly.com.18ecd.ppt


Xem trước tài liệu VL10 - Động năng