[PDF] Bài tập giao thoa sóng

truong Upload ngày 02/08/2012 08:09

File Bài tập giao thoa sóng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của truong liên quan đến Bài tập, giao thoa sóng, Bài tập giao thoa sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,806 lượt.


Bài tập giao thoa sóng
bai-tap-giao-thoa-song.thuvienvatly.com.91785.pdf


Xem trước tài liệu Bài tập giao thoa sóng