[ZIP] Tìm văn bản trong nhiều file word cùng lúc - FileSeek

Taluma Upload ngày 03/08/2012 10:44

File Tìm văn bản trong nhiều file word cùng lúc - FileSeek ZIP thuộc chuyên mục Tiến ích cho máy tính cá nhân của Taluma liên quan đến FileSeek, tìm kiếm, word, office, Tìm văn bản trong nhiều file word - FileSeek.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 545 lượt.


Tìm văn bản trong nhiều file word cùng lúc - FileSeek
fileseeksetup-213.thuvienvatly.com.2cce2.zip

Chương trình hỗ trợ tìm kiếm 1 đoạn văn, từ ngữ trong các file tài liệu. Đặc biệt nó gip1 tìm kiếm hàng loạt cùng lúc nhiều file trong một folder giúp nhanh chóng xác định được file cần tim. Chương trình FileSeek