[Word] Trắc nghiệm sóng cơ nâng cao

Luong Bich Thao Upload ngày 06/08/2012 16:10

File Trắc nghiệm sóng cơ nâng cao Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Luong Bich Thao liên quan đến Trắc nghiệm, sóng cơ, nâng cao, Trắc nghiệm sóng cơ nâng cao.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,099 lượt.


Trắc nghiệm sóng cơ nâng cao
song-co-nang-cao-.thuvienvatly.com.c7973.doc

Trắc nghiệm sóng cơ nâng cao, trắc nghiệm có đáp án, nếu có sai sót mong thầy cô góp ý.


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm sóng cơ nâng cao