[Word] Phương pháp giải và bài tập sóng cơ

Luong Bich Thao Upload ngày 06/08/2012 06:08

File Phương pháp giải và bài tập sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Luong Bich Thao liên quan đến Phương pháp giải, và bài tập, sóng cơ, Phương pháp giải và bài tập sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,785 lượt.


Phương pháp giải và bài tập sóng cơ
song-co-hoc.thuvienvatly.com.bb6a6.doc


Xem trước tài liệu Phương pháp giải và bài tập sóng cơ