[RAR] Bài tập Cơ học_ Dương Trọng Bái, Tô Giang

Thái Tiến Đạt Upload ngày 10/08/2012 15:46

File Bài tập Cơ học_ Dương Trọng Bái, Tô Giang RAR thuộc chuyên mục Ebook Vật lý căn bản của Thái Tiến Đạt liên quan đến Bài tập Cơ học, Dương Trọng Bái, Tô Giang, Bài tập Cơ học_ Dương Trọng Bái, Tô Giang.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 4,652 lượt.


Bài tập Cơ học_ Dương Trọng Bái, Tô Giang
new-winrar-archive.thuvienvatly.com.2fff2.rar

Đây là bản chụp lại từ quyển Bài tập Cơ học của một bạn khác, quyển sách mà các bạn học chuyên Lý cần phải có để nâng cao kiến thức và kĩ năng để chuyển bị cho các kì thi HSG. Chúc các bạn học tốt