[PDF] Vài suy nghĩ về sóng dừng

Võ Duy Văn Upload ngày 16/08/2012 19:16

File Vài suy nghĩ về sóng dừng PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Võ Duy Văn liên quan đến Vài suy nghĩ, về sóng dừng, Vài suy nghĩ về sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,512 lượt.


Vài suy nghĩ về sóng dừng
song-dung.thuvienvatly.com.3890c.pdf


Xem trước tài liệu Vài suy nghĩ về sóng dừng