[PDF] Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề con lắc đơn

havang Upload ngày 21/08/2012 20:49

File Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề con lắc đơn PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của havang liên quan đến Đề kiểm tra, định kì, kết thúc, chuyên đề, con lắc đơn, Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,502 lượt.


Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề con lắc đơn
de-1-con-lac-don-kt.thuvienvatly.com.8f923.pdf

Đề ở mức độ khó sát với đề thi ĐH và có thể nặng hơn.


Xem trước tài liệu Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề con lắc đơn