[Word] Đề thi thử đại học lần 4- THPT Ba Gia-kèm đáp án (Nguyễn Trung Sơn)

Nguyễn Trung Sơn Upload ngày 14/09/2008 08:50

File Đề thi thử đại học lần 4- THPT Ba Gia-kèm đáp án (Nguyễn Trung Sơn) Word thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Nguyễn Trung Sơn liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,018 lượt.


Đề thi thử đại học lần 4- THPT Ba Gia-kèm đáp án (Nguyễn Trung Sơn)

Nội dung đề thi được lấy từ tạp chí vật lý tuổi trẻ với mong muốn giúp đồng nghiệp khỏi mất thời gian soạn, có bỏ phần kiến thức phân ban (thêm phần mắt và các dụng cụ quang học) cho phù hợp với chương trình không phân ban


Xem trước tài liệu