[ZIP] Phân số nhập môn

Colorado U. Upload ngày 22/08/2012 08:05

File Phân số nhập môn ZIP thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của Colorado U. liên quan đến Phân số, nhập môn, Phân số nhập môn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 151 lượt.


Phân số nhập môn
fractions-introvi.thuvienvatly.com.8aa4b.zip

Mô phỏng dùng để dạy phần Phân số khá hay