[PDF] Dao động tắt dần - dùng MAPLE tính quãng đường

pham van hung Upload ngày 24/08/2012 15:51

File Dao động tắt dần - dùng MAPLE tính quãng đường PDF thuộc chuyên mục Tài liệu khác của pham van hung liên quan đến Dao động tắt dần, dùng MAPLE tính quãng đường, Dao động tắt dần - dùng MAPLE tính quãng đường.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 799 lượt.


Dao động tắt dần - dùng MAPLE tính quãng đường
bai1ab-final.thuvienvatly.com.af2ea.pdf

 Thủ tục st1.txt để tính quãng đường s(t1) mà vật dao động tắt dần đi được cho tới lúc t=t1 . Xin xem thêm file st1.txt


Xem trước tài liệu Dao động tắt dần - dùng MAPLE tính quãng đường