[PDF] Các dạng toán sóng cơ từ cơ bản đến nâng cao

duy khoa Upload ngày 25/08/2012 16:18

File Các dạng toán sóng cơ từ cơ bản đến nâng cao PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của duy khoa liên quan đến Các dạng toán, sóng cơ, từ cơ bản đến nâng cao, Các dạng toán sóng cơ từ cơ bản đến nâng cao.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,531 lượt.


Các dạng toán sóng cơ từ cơ bản đến nâng cao
cac-dang-bai-tap-song-co-song-am-duykhoa.thuvienvatly.com.0db1d.pdf

chúc các bạn học tốt 


Xem trước tài liệu Các dạng toán sóng cơ từ cơ bản đến nâng cao