[PDF] Chuyên đề:các dạng bài tập sóng cơ (Nguyễn Văn Khánh)

NGUYỄN VĂN KHÁNH Upload ngày 03/09/2012 19:22

File Chuyên đề:các dạng bài tập sóng cơ (Nguyễn Văn Khánh) PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của NGUYỄN VĂN KHÁNH liên quan đến Chuyên đề,:các dạng bài tập, sóng cơ, nguyễn Văn Khánh, Chuyên đề:các dạng bài tập sóng cơ (Nguyễn Văn Khánh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/09/2012 và cho đến giờ nó được tải về 5,629 lượt.


Chuyên đề:các dạng bài tập sóng cơ (Nguyễn Văn Khánh)
sOng-cO-hOc.thuvienvatly.com.79545.pdf


Xem trước tài liệu Chuyên đề:các dạng bài tập sóng cơ (Nguyễn Văn Khánh)