[Word] Đề thi học sinh giỏi Lý lớp 12 Đồng Tháp năm 2009

Lê Đức Anh Upload ngày 04/09/2012 19:52

File Đề thi học sinh giỏi Lý lớp 12 Đồng Tháp năm 2009 Word thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố của Lê Đức Anh liên quan đến Đề thi học sinh giỏi, Lý lớp 12, Đồng Tháp, năm 2009, Đề thi học sinh giỏi Lý lớp 12 Đồng Tháp năm 2009.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/09/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,358 lượt.


Đề thi học sinh giỏi Lý lớp 12 Đồng Tháp năm 2009
de-thi-hsg-ly-12-cua-dong-thap-nam-2009de-2.thuvienvatly.com.ce572.doc


Xem trước tài liệu Đề thi học sinh giỏi Lý lớp 12 Đồng Tháp năm 2009