[Word] Khảo sát 3 chương cuối lớp 12

Đỗ Hưu Thiện Upload ngày 08/09/2012 14:53

File Khảo sát 3 chương cuối lớp 12 Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Đỗ Hưu Thiện liên quan đến Khảo sát, 3 chương cuối, lớp 12, Khảo sát 3 chương cuối lớp 12.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/09/2012 và cho đến giờ nó được tải về 483 lượt.


Khảo sát 3 chương cuối lớp 12
de-khao-sat-12.thuvienvatly.com.2c010.doc

Nội dung đề gồm 3 chương cuối của lớp 12. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm với 4 mã đề kèm theo đáp án. các thầy cô tham khảo nhé.


Xem trước tài liệu Khảo sát 3 chương cuối lớp 12