[Word] PPCT Vật lý bậc THPT

Đỗ Hưu Thiện Upload ngày 08/09/2012 14:54

File PPCT Vật lý bậc THPT Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Đỗ Hưu Thiện liên quan đến PPCT, Vật lý, bậc THPT, PPCT Vật lý bậc THPT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/09/2012 và cho đến giờ nó được tải về 673 lượt.


PPCT Vật lý bậc THPT
ppct-vat-ly-12-11-10nc-cb.thuvienvatly.com.d9c50.doc

Phân phối chương trình vật lý 10+11+12 cả cb va nc. Các thầy cô tham khảo nhé


Xem trước tài liệu PPCT Vật lý bậc THPT