[PPT] Công và công suất

Mai Kim Hoa Upload ngày 20/09/2012 15:41

File Công và công suất PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của Mai Kim Hoa liên quan đến Công, công suất, Công và công suất.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/09/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,847 lượt.


Công và công suất
cong-va-cong-suat--suu-tam--kha-day-du.thuvienvatly.com.a96cb.ppt


Xem trước tài liệu Công và công suất