[RAR] PCTest- phiên bản 2.2 (đã sửa chữa các hạn chế của phiên bản trước)

phanlean Upload ngày 14/04/2009 19:21

File PCTest- phiên bản 2.2 (đã sửa chữa các hạn chế của phiên bản trước) RAR thuộc chuyên mục Phần mềm về trắc nghiệm của phanlean liên quan đến pctest, tron de, trac nghiem, PCTest- phiên bản 2.2 (đã sửa chữa các hạn chế của phiên bản trước).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 6,619 lượt.


PCTest- phiên bản 2.2 (đã sửa chữa các hạn chế của phiên bản trước)

 

Sau một thời gian sử dụng, qua sự góp ý của nhiều thầy cô sử dụng PCTest, chúng tôi đã điều chỉnh PCTest theo các hướng: