[PDF] NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh... nâng cao chất lượng dạy chương Lượng tử ánh sáng

Lương Cao Thắng Upload ngày 02/10/2012 08:49

File NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh... nâng cao chất lượng dạy chương Lượng tử ánh sáng PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Lương Cao Thắng liên quan đến NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh, nâng cao chất lượng dạy, chương Lượng tử ánh sáng, NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh... nâng cao chất lượng dạy chương Lượng tử ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 595 lượt.


NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh... nâng cao chất lượng dạy chương Lượng tử ánh sáng
nckhsp-ung-dung-nam-2012.thuvienvatly.com.393ab.pdf


Xem trước tài liệu NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh... nâng cao chất lượng dạy chương Lượng tử ánh sáng