[Word] Ứng dụng số phức trong giải toán vật lí

Lai Duc Quan Upload ngày 02/10/2012 16:01

File Ứng dụng số phức trong giải toán vật lí Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Lai Duc Quan liên quan đến Ứng dụng, số phức, trong giải toán vật lí, Ứng dụng số phức trong giải toán vật lí.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,913 lượt.


Ứng dụng số phức trong giải toán vật lí
ng-dUng-sO-phUc-trong-giAi-toAn-vAt-lI.thuvienvatly.com.4cdcc.doc

Một số bài toán vật lí ứng dụng số phức để giải bài toán nhanh hơn khi sư dụng máy tính cầm tay casio


Xem trước tài liệu Ứng dụng số phức trong giải toán vật lí