[PPT] Kính thiên văn (Trương Trung Thành)

Trương Trung Thành Upload ngày 11/04/2009 20:22

File Kính thiên văn (Trương Trung Thành) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Trương Trung Thành liên quan đến kinh thien van, bai giang, truong trung thanh, Kính thiên văn (Trương Trung Thành).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,517 lượt.


Kính thiên văn (Trương Trung Thành)

Đây là giáo án điện tử dùng để tham khảo, không yêu cầu các bạn bình luận gì thêm!


Xem trước tài liệu Kính thiên văn (Trương Trung Thành)