[PDF] Dùng vòng tròn LG giải bài tập DĐĐH (QUANG THANH-K15-CH LÝ-ĐH VINH)

tran quang thanh Upload ngày 12/09/2008 16:55

File Dùng vòng tròn LG giải bài tập DĐĐH (QUANG THANH-K15-CH LÝ-ĐH VINH) PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của tran quang thanh liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 3,072 lượt.


Dùng vòng tròn LG giải bài tập DĐĐH (QUANG THANH-K15-CH LÝ-ĐH VINH)

Đây là tập bài giảng ứng dụng hay hy vọng các bạn và các em thấy hữu ích.


Xem trước tài liệu