[RAR] TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ HSG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2012 - 2013

hiền Upload ngày 09/10/2012 09:42

File TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ HSG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2012 - 2013 RAR thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường của hiền liên quan đến TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN, THI THỬ HSG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, NĂM HỌC 2012 - 2013, TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ HSG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2012 - 2013.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,451 lượt.


TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ HSG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2012 - 2013
-thi-thU-hsg-thAnh-phO-nAm-hOc-2012---2013--vA-Ap-An-thpt-tiEn-lAng.thuvienvatly.com.c60d7.rar

Đây là đề và đáp án thi thử HSG thành phố bảng A của trường THPT Tiên Lãng vừa mới thi ngày 05 tháng 10 năm 2012