[PPT] Sử dụng máy vi tính làm phương tiện dạy học (Lê Quốc Thịnh)

Lê Quốc Thịnh Upload ngày 12/04/2009 06:58

File Sử dụng máy vi tính làm phương tiện dạy học (Lê Quốc Thịnh) PPT thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Lê Quốc Thịnh liên quan đến su dung, may tinh, phuong tien, day hoc, phuong phap, le quoc thinh, Sử dụng máy vi tính làm phương tiện dạy học (Lê Quốc Thịnh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,089 lượt.


Sử dụng máy vi tính làm phương tiện dạy học (Lê Quốc Thịnh)

 


Xem trước tài liệu Sử dụng máy vi tính làm phương tiện dạy học (Lê Quốc Thịnh)