[Word] Ôn tập dao động và sóng cơ

Hồ Viết lan Upload ngày 12/10/2012 08:42

File Ôn tập dao động và sóng cơ Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Hồ Viết lan liên quan đến Ôn tập, dao động, và sóng cơ, Ôn tập dao động và sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,085 lượt.


Ôn tập dao động và sóng cơ
n-tap-dao-dong-va-song-co--so-1.thuvienvatly.com.bd6da.doc

 


Xem trước tài liệu Ôn tập dao động và sóng cơ