[PDF] CÁCH CMCT VẬN TỐC VÀ SỨC CĂNG T( CON LẮC ĐƠN 12)+ BIẾN THIÊN CHU KỲ-QUANG THANH-K15-CH-LÝ-ĐH-VINH

tran quang thanh Upload ngày 12/08/2008 06:15

File CÁCH CMCT VẬN TỐC VÀ SỨC CĂNG T( CON LẮC ĐƠN 12)+ BIẾN THIÊN CHU KỲ-QUANG THANH-K15-CH-LÝ-ĐH-VINH PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của tran quang thanh liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/08/2008 và cho đến giờ nó được tải về 1,910 lượt.


CÁCH CMCT VẬN TỐC VÀ SỨC CĂNG T( CON LẮC ĐƠN 12)+ BIẾN THIÊN CHU KỲ-QUANG THANH-K15-CH-LÝ-ĐH-VINH

Đây là cách chứng minh ct vận tốc và sức căng dây T cùng cách xác định thời gian đồng hồ chạy sai trong mỗi chu kỳ. chúc các em học tốt


Xem trước tài liệu