[RAR] Bài toán sóng âm (Lê Thanh Sơn)

Lê Thanh Sơn Upload ngày 07/10/2008 15:53

File Bài toán sóng âm (Lê Thanh Sơn) RAR thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Lê Thanh Sơn liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,064 lượt.


Bài toán sóng âm (Lê Thanh Sơn)