[RAR] Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm phần cơ dao động lớp 12 mới (Lê Thanh Sơn)

Lê Thanh Sơn Upload ngày 12/09/2008 16:54

File Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm phần cơ dao động lớp 12 mới (Lê Thanh Sơn) RAR thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Lê Thanh Sơn liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 6,937 lượt.


Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm phần cơ dao động lớp 12 mới (Lê Thanh Sơn)

Gồm 20 dạng toán và 261 bài tập trắc nghiệm lớp 12 theo sách mới phần cơ dao động.