[Word] Trắc nghiệm đại cương sóng cơ

tran quang trung Upload ngày 19/10/2012 08:34

File Trắc nghiệm đại cương sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của tran quang trung liên quan đến Trắc nghiệm, đại cương sóng cơ, Trắc nghiệm đại cương sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,110 lượt.


Trắc nghiệm đại cương sóng cơ
da-be-khoa-bai-song-co-hay.thuvienvatly.com.71489.doc

 


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm đại cương sóng cơ