[EXE] Phần mềm học tập - Khảo sát hàm số

dương thế ngọc Upload ngày 20/10/2012 08:15

File Phần mềm học tập - Khảo sát hàm số EXE thuộc chuyên mục Phần mềm hỗ trợ tính toán của dương thế ngọc liên quan đến Phần mềm học tập, Khảo sát hàm số, Phần mềm học tập - Khảo sát hàm số.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,050 lượt.


Phần mềm học tập - Khảo sát hàm số
fg4112install.thuvienvatly.com.c809b.exe

Phần mềm khảo sát hàm số Function Grapher (FG4.1.12) .có nhiều chức năng đa dạng.dễ sử dụng.giao diện tiếng Việt.không cần bản quyền.có thể xuất file ra định dạng ''.doc'' tiện lợi cho việc học tập và thiết kế bài giảng điện tử