[PDF] Cơ học lượng tử

HO DINH QUANG Upload ngày 21/10/2012 08:15

File Cơ học lượng tử PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của HO DINH QUANG liên quan đến Cơ học lượng tử, Cơ học lượng tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 5,027 lượt.


Cơ học lượng tử
co-hoc-luong-tu.thuvienvatly.com.86c3c.PDF


Xem trước tài liệu Cơ học lượng tử