[RAR] CD Vật lý - chuyển từ Bộ sách Cơ sở vật lý của Halliday, Resnick and Walke (tập 1,2,3,4)

Trần Triệu Phú Upload ngày 23/09/2009 17:21

File CD Vật lý - chuyển từ Bộ sách Cơ sở vật lý của Halliday, Resnick and Walke (tập 1,2,3,4) RAR thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 5,912 lượt.


CD Vật lý - chuyển từ Bộ sách Cơ sở vật lý của Halliday, Resnick and Walke (tập 1,2,3,4)

CD Vật lý - chuyển từ Bộ sách Cơ sở vật lý của Halliday, Resnick and Walke (tập 1,2,3,4) có các hình động minh họa rất cụ thể, tuy nhiên hình hơi xấu :D nhưng đủ để minh họa

Các bạn giải nén hết (2 lần giải nén), sau đó chép toàn bộ ND thư mục (có chứa file INSTALL.EXE ) vào một CD và cài đặt

Chúc các bạn Thành công, nhớ hồi âm nghen

Vì file wá nặng nên có thể down bị chậm