[Word] 125 bài tập Mắt và dụng cụ quang (của Lê Thanh Sơn)

hoainam Upload ngày 16/09/2008 18:32

File 125 bài tập Mắt và dụng cụ quang (của Lê Thanh Sơn) Word thuộc chuyên mục Mắt và dụng cụ quang của hoainam liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 3,893 lượt.


125 bài tập Mắt và dụng cụ quang (của Lê Thanh Sơn)

Mình đã nhờ người chuyển file pdf của thầy LTS thành file word nhưng có lẽ cũng chưa như ý lắm.Các bạn dùng tạm nhé!

Mong thầy Sơn thông cảm!


Xem trước tài liệu