[PDF] 3000 Solved Problems in Physics

Schaum's Upload ngày 08/04/2009 11:17

File 3000 Solved Problems in Physics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Schaum's liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,371 lượt.


3000 Solved Problems in Physics

Up theo yêu cầu của bà con. Tài liệu do hiepkhachquay "moi ruột" từ google books. Chưa đầy đủ, nhưng sách hay đọc một trang cũng đã thấy hay rồi. Bà con down về mà dùng.  


Xem trước tài liệu