[Word] Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều

Trần Triệu Phú Upload ngày 07/10/2008 11:21

File Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 10 của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 862 lượt.


Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều

Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều

5 câu LT TN + 1 BT

 


Xem trước tài liệu